สุขสวัสดิ์

พื้นที่แบ่งให้เช่า และศูนย์รับฝากสินค้า

 1. ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้เส้นทางสายสำคัญ เช่น ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ วงแหวนอุตสาหกรรม ท่าเรือ BMT และจุดขึ้นลงทางด่วน สุขสวัสดิ์
 2. อยู่ในพื้นที่ที่วิ่งรถบรรทุกได้ 24 ชม.
 3. พื้นที่โดยรวม 32,000 ตารางเมตร
 4. อาคารมีความสูง 27 เมตร
 5. ตันต่อตารางเมตร
 6. การให้บริการพื้นฐานของการรับฝากสินค้า เช่น รถยกสินค้า การบริหารสินค้า แรงงาน เป็นต้น
 7. พื้นที่ขึ้น- ลง สินค้าสามารถรองรับ ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต ได้ 3 ชุด
 8. บริการชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
 9. สถานที่จอดรถกว้างขวาง
 10. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
 11. หน่วยรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

พื้นที่โดยรอบ

 1. ถนนโดยรอบคลังสินค้ากว้าง 5- 11 เมตร 
 2. ถนนส่วนกลางที่เข้าในพื้นที่คลังสินค้ากว้าง 12 เมตร
 3. หลังคาคลังสินค้ามุงด้วยเมทัลชีททั้งหลัง ให้แสงสว่างเพียงพอ และระบายความร้อนได้ดี 
 4. พื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่