สินค้าที่ไม่รับฝาก

รายการสินค้าที่ไม่รับฝาก
  1. กาบมะพร้าว และเส้นใยมะพร้าว
  35.ไนเตรทของโซดา
  2. การบูร
  36.ไนโตรกลีเซอรีน
  3. กระสุนปืนเล็ก
  37.เบนโซลิน
  4. กระสอบป่าน นอกจากที่ได้อัดแน่นแล้ว
  38.เบนซิน
  5. กำมะถัน
  39.ไบซัลไฟด์ของคาร์บอน
  6. ขี้ไหม
  40.ปรัสเตสของโปแตส
  7. ไขมัน ไม่รวมเนย และเนยเทียม
  41.ปีโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ของเหลวของมัน
  8. ไขสัตว์
  42.โปแตสเซี่ยม
  9. ไขสบู่
  43.โปแตสเซี่ยมคลอเรต
  10.แคลเซี่ยมคาร์ไบด์
  44.โปแตสเซี่ยมไซยาไนต์
  11.แคมไฟน์
  45.โปแตสเซี่ยมซัลไฟด์
  12.คลอเรตทุกชนิด
  46.โปแตสเซี่ยมไนเตรด
  13.คอดิลลา
  47.โปแตสเซี่ยมไนไตรท์
  14.คอร์ไดท์
  48.โปแตสเซี่ยมเพอริไซยาไนด์
  15.เซลลูลอยด์ และโซโลไนด์
  49.โปแตสเซี่ยมไบโครเมด
  16.เชื้อประทุ
  50.โปแตสเซี่ยมไบนอกซาเลด
  17.ดินประสิว หรือดินปืน
  51.โปแตสเซี่ยมเปอร์คลอเรด
  18.ถ่าน (ผง)
  52.โปแตสเซี่ยมเปอร์ซัลเฟต
  19.ไนเตรทของน้ำตาล หรือน้ำมัน
  53.โปแตสเซี่ยมเปอร์แมงกาเนต
  20.ดอกไม้ไฟ หรือประทัด
  54.โปแตสเซี่ยมเปอร์อ๊อกไซด์
  21.พลุ
  55.โปแตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์
  22.เทียนไข
  56.ฟอสฟอรัส
  23.น้ำมันก๊าด
  57.ฝ้าย,ปอ, ป่าน
  24.นุ่น
  58.เส้นไม้ไผ่
  25.น้ำมันดิน หรือน้ำมันชักเงา
  59.หญ้าแห้ง, หญ้าทุกชนิด และฟาง
  26.น้ำมันยานยนต์
  60.ไม้ขีดไฟทุกชนิด
  27.น้ำมันทิพย์
  61.วัตถุระเบิด
  28.น้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันเนย
  62.เส้นใยขนสัตว์
  29.น้ำมันสน หรือน้ำมันหิน
  63. เศษผ้า หรือเศษของทุกชนิด
  30.ยางสน
  64. เส้นใยจากพืชทุกชนิด
  31.น้ำมันทุกชนิด (นอกจากน้ำมันพืช 
       à¸«à¸£à¸·à¸­à¸«à¸±à¸§à¸™à¹‰à¸³à¸¡à¸±à¸™à¸—ี่ระเหยได้ซึ่งบรรจุไว้ในขวด)
  65.สุราทุกชนิดที่ไม่บรรจุขวด
  32.แนพธา
  66.สีย้อม หรือสีกำมะถัน และ สี (ชนิดเหลว)
  33.แนพธาลิน
  67.อาเซททีลีน (เหลว)
  34.อ๊อกซาเลตของโปแตส
  68.เอสเซียน