การบริการ

เราให้บริการตามมาตรฐาน ในเรื่องการดูแลจัดการ และการบริหารสินค้า โดยมีการให้บริการทั้งหมดดังนี้

 • Warehouse management
 •  Forklift service
 •  Transportation
 •  Manpower
 •  Merchandise Mortgage
 •  Inventory Movement
 •  24 securit
 • บริการช่วยคำนวนพื้นที่ สำหรับการจัดวางสินค้าของท่าน 
 • บริการจัดหาแรงงาน สำหรับบริการในพื้นที่คลังสินค้า 
 • บริการขนส่งสินค้าในกรุงเทพ - ปริมณฑล 
 • บริการจัดหารถบรรทุก พร้อมแรงงานตามความต้องการของลูกค้า 
 • บริการชั่งน้ำหนัก ด้วยเครื่องชั่งที่ทันสมัย
 • อุปกรณ์เสริมในการLoad สินค้าที่บรรจุมาในตู้คอนเทนเนอร์ เช่น Dock Leveller   
 • สาธารณูปโภคที่มีไว้บริการ 
     - บริการไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เช่า ด้วยระบบไฟฟ้า 3 Phase 
     - น้ำประปา
     - ลานสำหรับพักรถบรรทุกขนาดใหญ่ไว้บริการลูกค้า